Üyelik ve Kullanm Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen sitemizi kullanmadan önce  bu site kullanım şartları’nı

dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki

şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar

(www.siyahincionline.com) Basakşehir adresindeki  Cuhadarogulları

Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasına aittir ve onun

tarafından işletilir. Sizler sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken

aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve

kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme

imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın

üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve

sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili

hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya

yazık olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve

yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep

edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.


1. SORUMLULUKLAR

 

 1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına

 4. yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve

 5. 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını,

 6. hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

 7. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi

 8. dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu

 9. olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin

 10. Üye tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir

 11. ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini

 12. kabul eder.

 13. Firma tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine

 14. yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek

 15. için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet

 16. Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan

 17. sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını

 18. sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler

 19. toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

 20. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir

 21. bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı,

 22. kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan,

 23. müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına

 24. aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini,

 25. paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan

 26. tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür

 27. hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma

 28. hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya

 29. kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu

 30. bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

 31. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üç

 32. üncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 
  2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo,

 tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet

hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup,

ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret

edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri

mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz,

kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir

kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir

ihlal durumunda, kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan

dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları

ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer

her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

3. GİZLİ BİLGİ

 

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere

açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon

numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya

yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak

anılacaktır.

 

3.2. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb.

pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere,

Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve

demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile

paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik

ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma

bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun

promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak

amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3.Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe

açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma, derhal

işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan

imtina eder.

 

3.4.Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin

talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri

gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu

durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

4. GARANTİ VERMEME:

 

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN

VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA

TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN

OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK,

BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME

KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE

HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER

ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA

BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 

5. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır.

Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı

bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden

kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik

ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden

Firma sorumlu tutulamaz.

 

6. MÜCBİR SEBEP

 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç

savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev,

lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi

gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.)

dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale

gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu

Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale

gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme

şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede

yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek

Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden

yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. TEBLİGAT

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler,

Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği

e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği

adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün

içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese

yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her

türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve

bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri

Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara

itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak

her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.